Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i Audyty Energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i Audyty Energetyczne

W 2023 roku w Polsce wprowadzono obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków. Ponadto, w związku z licznymi programami pomocowymi i dofinansowaniami audyty energetyczne stały się bardzo popularne.  W ramach tej podstrony szczegółowo omówimy znaczenie oraz różnice między świadectwem charakterystyki energetycznej a audytem energetycznym, a także dlaczego ważne jest korzystanie z usług rzetelnego i sprawdzonego audytora.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków Do czego jest potrzebne świadectwo?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który informuje o zużyciu energii przez dany budynek. Jest ono niezbędne do:
1.Świadectwo charakterystyki energetycznej dostarcza informacji o zużyciu energii, co pozwala inwestorom i użytkownikom budynku dokładnie zrozumieć jego efektywność energetyczną.
2. Sprzedaży i wynajmu: Jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku, pomagając potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenić koszty eksploatacji.
3.Planowaniu Remontów i modernizacji: Pomaga w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i efektywniejszego wykorzystania energii.

Audyty Energetyczne Do czego jest potrzebny audyt energetyczny?
Audyty energetyczne są szczegółowymi badaniami, które oceniają zużycie energii i wydajność energetyczną budynku lub instalacji. Wykonuje się je w celu:
1.Pomagają zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć koszty operacyjne.
2. Ubiegania się o Dofinansowanie: W przypadku inwestycji w efektywność energetyczną audyty są niezbędne do uzyskania dofinansowania lub dotacji.
3. Planowania Inwestycji: Pomagają określić, jakie działania będą najbardziej opłacalne z punktu widzenia oszczędności energii.
Jakie są różnice między Świadectwem a Audytem Energetycznym ?
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający ogólne informacje o zużyciu energii w budynku. Jest bardziej ogólnym przeglądem i nie obejmuje szczegółowych zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej.
Audyty energetyczne są bardziej zaawansowanymi badaniami, które analizują szczegółowo wszystkie aspekty efektywności energetycznej budynku lub instalacji. Opracowują konkretne zalecenia i plany działania. Każdy audyt kończy się kilkoma wariantami wykonania modernizacji wraz z przedstawieniem kosztów ich wykonania.

Dlaczego Ważne Jest Skorzystanie z Usług Pewnego i Sprawdzonego Audytora?
Niezawodność i rzetelność audytora energetycznego ma ogromne znaczenie. Nieodpowiednio wykonany audyt lub świadectwo charakterystyki energetycznej mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji finansowych i prawnych.  Oto dlaczego:
1. Nieprawidłowo wykonany audyt może skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie lub dotację.
2. Błędnie wykonany audyt może prowadzić do niewłaściwych działań, które nie przyniosą oczekiwanych oszczędności energetycznych, zwiększając koszty eksploatacji.
3. W przypadku świadectwa charakterystyki energetycznej, nierzetelne wykonanie może wpłynąć na wartość nieruchomości. Dodatkowo w przypadku transakcji sprzedaży kupujący może żądać od sprzedającego rekompensaty finansowej, gdy okaże się, że koszty utrzymania budynku są znacznie wyższe niż podane w przekazanym przy sprzedaży świadectwie charakterystyki ( Rękojmia)
4. W niektórych przypadkach nieprawdziwe informacje zawarte w audycie i świadectwie energetycznym mogą prowadzić do konsekwencji prawnych np. cofnięcia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Warto inwestować w usługi audytora energetycznego, który jest rzetelny, certyfikowany i posiada odpowiednie doświadczenie.
Skorzystanie z usług profesjonalistów to gwarancja rzetelnego wykonania opracowań technicznych.
Jeżeli potrzebujesz wykonać świadectwo energetyczne dla mieszkania , domu lub budynku produkcyjnego lub usługowego w okolicach miejscowości: Toruń, Lipno, Golub-Dobrzyń to jesteś w dobrym miejscu.
Skontaktuj się z nami:

Dane kontaktowe:  Monolit Michał Niewiadomski
 Telefon: 506 342 451
 Email:  m.niewiadomski@monolitmn.pl
 www.monolitmn.pl

Szukaj